Επιτέλους … ωρα για δουλειά

21 02 2011

το πήρα απο τη Ρεσπέντζα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου, με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Προτάσεις συνεργασίας από ΑΝΕΤΧΑ προς Δήμο Πολυγύρου, για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Συμβουλευτική και Επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση έργων του Δήμου Πολυγύρου» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
2. Σύσταση επιτροπών για την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση, παραχώρηση και πώληση κινητών και ακινήτων Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
3. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 –Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Κωδικός Προτεραιότητας 75- Υποδομές Εκπαίδευσης («ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ») (Εισηγ.: κ. Ι. Πύρρος)
4. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του —>>>
Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 –Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Κωδικός Προτεραιότητας 53-Πρόληψη κινδύνων («ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ») (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος))
5. Υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της προσέγγισης Leader” Νομού Χαλκιδικής” (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος))
6. Παραχώρηση αγροτικής αποθήκης (εμβαδό 420 τ.μ.) που βρίσκεται στη Τ.Κ. Ολύνθου από το Δήμο στο Κέντρο UNESCO «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» -‘ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ’ προκειμένου να δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο για να υποβληθεί πρόταση στο Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της προσέγγισης Leader” Νομού Χαλκιδικής( Εισηγ.: κ. Δ. Zαγγίλας)
7. Παραχώρηση έκτασης 1,5 στρ που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ορμύλιας από το Δήμο στον Φιλόπτωχο Σύλλογο «Η ΑΓΑΠΗ» με έδρα την Ορμύλια προκειμένου να δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο για να υποβληθεί πρόταση στο Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της προσέγγισης Leader” Νομού Χαλκιδικής (Εισηγ.: κ. Χρ. Δημητριάδης)
8. Υποβολή στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο «Διευθέτηση κοιτών Ολύνθιου Ποταμού (Εισηγ.: κ. Χρ. Δημητριάδης)
9. Υποβολή στο LEADER των έργων με α) τίτλο «Αναπλάσεις στην Ορμύλια» β) τίτλο « Πολιτιστικό κέντρο στην Όλυνθο, γ) τίτλο « Πολιτιστικό κέντρο στην Ορμύλια» (Εισηγ.: κ. Χρ. Δημητριάδης)
10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ.1 Ν.3852/2010) (Εισηγ.: κ. Γ. Διαμαντουλάκης)
11. Επικύρωση αποφάσεων Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας και Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης (Εισηγ.: κ. Χρ. Δημητριάδης)
12. Επιλογή προσώπου ως Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
13. Ορισμός εκπροσώπου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Α. Χλιούμης)
14. Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
15. Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων. Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
16. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: κ. Δ Χρ. Βορδός)
17. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
18. Κατάργηση (κλείσιμο) ΧΑΔΑ Ορμύλιας (Εισηγ.: κ. Χρ. Δημητριάδης)
19. Ρύθμιση θεμάτων Στερεών Αποβλήτων (Εισηγ.: κ. Γ. Γκλάβας)
20. Σύσταση επιτροπής καταστροφής – εκποίησης άχρηστων υλικών (Εισηγ.: κ. Γ. Γκλάβας)
21. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 (STOP) στην διασταύρωση της Πατρ. Ιακώβου και Σιθωνίας (Εισηγ.: κ. Γ. Γκλάβας)
22. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) στην πάροδο της οδού Κων/πόλεως (Εισηγ.: κ. Γ. Γκλάβας)
23. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) στην είσοδο παρόδιας ιδιοκτησίας στην οδό Αριστείδου 17 (Εισηγ.: κ. Γ. Γκλάβας)
24. Δωρεάν παραχώρηση χώρου Κοινοτικού Καταστήματος Βραστάμων για στέγαση Αγροτικού Συνεταιρισμού (Εισηγ.: κ. Γ. Γκλάβας)
25. Παράταση μισθώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας α) για στάθμευση αυτοκινήτων (παρκινγκ) και β) μίσθωση αίθουσας τελετών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Εισηγ.: κ. Χρ. Δημητριάδης)
26. Διάλυση σύμβασης του έργου «Έργα υποδομής στα Πλανά» (Εισηγ.: κ. Γ. Γκλάβας)
27. Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιοχή «Καλόγερου Λάκκος» στην Παραλία Τρίκορφου Γερακινής (Εισηγ.: κ. Γ. Λιόντας)
28. Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιοχή «Σμίξη» της Τοπικής Κοινότητας Βραστάμων του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Γ. Λιόντας)
29. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2011 (Εισηγ.: κ. Λακρός Αλέξανδρος)
30. Ορισμός επιτροπής καθορισμού τιμής μονάδος για δημοτικές εκτάσεις που προσκυρώνονται σε ιδιοκτησίες (Εισηγ.: κ. Ιφ. Κυριάκου)
31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης αμιάντου στο Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου (Εισηγ.: Γ. Λιόντας)
32. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Ολύνθου» (Εισηγ.: Χλιούμης Ανδρέας)
33. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού με τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος οδού Χάψα και Μ. Αλεξάνδρου» (Εισηγ.: Χλιούμης Ανδρέας)
34. Επιχορήγηση από τον Δήμο Πολυγύρου στα Νομικά Πρόσωπα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών (Εισηγ.: κ. Χρ. Βορδός)
35. Επιχορήγηση του Συλλόγου Ψυχαγωγίας και Συσπείρωσης Γυναικών Πολυγύρου από τον Δήμο Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Ιφ. Κυριάκου)
36. Ενίσχυση Ενδεών (Εισηγ.: κ. Ιφ. Κυριάκου)
37. Αίτηση του δημότη κ. Κουγκούση Βασιλείου για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης του ποιμνιοστασίου-αλμεκτηρίου-αποθήκης του που βρίσκεται στην θέση ‘Αμυγδαλιά’ περιοχής του Δήμου Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Γ. Γκλάβας)
38. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρου (Εισηγ.: κ. Δ. Ζαγγίλας)

θα δουμε αν θα περάσουν αυτα … κι οταν περάσουν, να γινουν με το καλό… ειδικά αυτο με το ΧΑΔΑ Ορμυλιας !

Χαιρομαι να βλεπω τους τοπικούς «αρχοντες» να ενεργούν προς οφελος της τοπικής κοινώνιας…και δεν το λέω ειρωνικά.

Γνωρίζω οτι ο Συλλογος Ψακουδιανών ηρθε σε μια πρώτη επαφη με το Τοπικό συμβούλιο καθως και τον Αντιδήμαρχο, κ. Δημητριάδη. Περιμένω με υπομονή τα νέα, κι ελπίζω να είναι θετικά.

για να μην ξεχνιόμαστε…

οι παρακάτω φωτογραφίες τραβηχτηκαν πριν απο μια εβδομαδα περιπου στη «Σκαλα» …ξέρω οτι τα λάστιχα αυτα δεν τα εχει τραβήξει ο Δήμος,  αλλά δεν παυει να ειναι νερό του Δήμου…κι αυτό χύνεται  ασκοπα για πολλές ημέρες-αν οχι μήνες.

δεν γνωρίζω αν κανανε κατι απο τον Δημο τις τελευταίες ημέρες ...

νομίζω οτι είναι σε δυο - τρία σημεία...

Αλλο πρόβλημα με τα νερά,  είναι το νερό που χύνεται εδω και περίπου 4 μήνες δυτικά του Cafe – Bar Ammos, μπροστά στην οικοδομή του Γραμματικόπουλου…

λιμνούλα ...

και σας λέω, είναι έτσι για τουλάχιστον 3 με 4 μήνες...

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: